Θέσπιση υποτροφίας του  Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (επισπεύδων Τμήμα) και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με τίτλο «Ψηφιακές και Ήπιες Δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής» ως  «Υποτροφία Ψαροπούλου Μάρθη».