ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ ΠΡΩΤ.5247/09-02-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΕΛΛΑΔΟΣ»