Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αγαθών «Για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στο εργαστήριο χημείας του τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας στην Δράμα»