Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υλικών καθαριότητας για τις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)