Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «Συνδρομή σε Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας, για τις ανάγκες του ΔΙΠΑΕ»