Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ξύλων για παγκάκια στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.