Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας υλικών καθαρισμού σε ΔΙΠΑΕ Κιλκίς.