ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Ενγαία δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και πρόσφατα με τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Υπάρχουν δύο (2) θέσεις διαθέσιμες για πρακτική άσκηση στην εταιρεία μας.

Περισσότερα, στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.