ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΘΕΡΜΗ – ΔΡΑΜΑ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΙΛΚΙΣ) ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΘΕΡΜΗ – ΔΡΑΜΑ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΙΛΚΙΣ)

Προκηρύσσεται, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο μίσθωμα για την «Εκμίσθωση και εκμετάλλευση των κυλικείων (ΘΕΡΜΗΣ – ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις : 4 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 : 30 π.μ.