Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας εξοπλισμού εργαστηρίου τηλεπικοινωνιακών δικτύων στο ΔΙΠΑΕ Σερρών.