ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ.