ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (01/02/2023)

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα Δικαιούχων, ότι μπορούν να σιτίζονται.
Υπενθυμίζουμε ότι η παροχή δωρεάν σίτισης γίνεται με την επίδειξη από τους φοιτητές/ήτριες της ακαδημαϊκής ταυτότητας – ΠΑΣΟ κατά την επίσκεψή τους στο εστιατόριο.

Στον συνημμένο πίνακα Απορριπτέων βρίσκονται όσοι δεν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια παροχής δωρεάν σίτισης.