Διαβούλευση με τίτλο: «Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πρώην Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (νυν ΔΙ.ΠΑ.Ε.) Εντεταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020″», Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 5009798.