Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας του αγαθού «λάστιχα στεγανοποίησης υαλοπινάκων» για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας ΔΙΠΑΕ