Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία «αντικατάσταση φωτιστικών περιμετρικού φωτισμού και φωτισμού περίπατου» της Πανεπ. Καβάλας Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος