ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα για τη Στέγαση Πανεπιστημιούπολης Καβάλας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο excel θα βρείτε 4 φύλλα. Το 1ο φύλλο περιέχει τους επιτυχόντες στο σύνολο, το 2ο φύλλο περιέχει τους προτπυχιακούς επιτυχόντες, το 3ο φύλλο περιέχει τους επιτυχόντες Β’ Κύκλου σπουδών (μεταπτυχιακοί-διδακτορικοί φοιτητές) και το 4ο φύλλο περιέχει τους απορριφθέντες. Η κατάταξη τους έχει γίνει βάσει της μοριοδότησης που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό των Φοιτητικών εστιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Όλοι οι φοιτητές βάσει του αρ. πρωτοκόλλου που τους έχει αποσταλλεί θα ελέγξουν αν η αίτησή τους έχει εγκριθεί ή απορριφθεί.
Στους απορριφθέντες εκτός από τον αρ. πρωτοκόλλου, το αεμ και τη σχολή, αναφέρεται και ο λόγος απόρριψής τους.Όσοι απορριφθέντες έχουν ελλειπή δικαιολογητικά τους δίνεται μια τελευταία διορία μέχρι της 31/10/2022 (όπου θα αναρτηθούν τα τελικά αποτελέσματα) να προσκομίσουν αυτά που απαιτούνται για να επανεξεταστεί η αίτησή τους και αναλόγως να μπουν ή όχι στους επιτυχόντες.
Από αύριο το τμήμα μας θα αρχίσει να ενημερώνει τους φοιτητές που είναι επιτυχόντες να έρθουν να παραλάβουν κλειδί και να τακτοποιηθούν σε δωμάτιο.Σημαντική υπενθύμιση είναι πως ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ οι επιτυχόντες οφείλουν να προσκομίσουν εκτυπωμένα όλα τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν μέσω email στο stegasi@emt.ihu.gr είτε μένουν για πρώτη φορά στις εστίες είτε μένουν από προηγούμενα έτη.