Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Σύγχρονα εργαλεία για την έγκαιρη πρόβλεψη και παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιών και πλημμυρών και καινοτόμες τεχνικές για την ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα των πολιτών σε θέματα προστασίας»