ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος- Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα δικαιολογητικά για παροχή δωρεάν σίτισης ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, κατά το χρονικό διάστημα από 1/10/2022 έως 31/10/2022.

Συμβουλευτείτε τα συνημμένα στην παρούσα ανακοίνωση αρχεία με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά καθώς και τις οδηγίες και την διαδικασία υποβολής.