ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρωτοετείς φοιτητές και μόνο, να υποβάλλουν αίτηση ΣΤΕΓΑΣΗΣ για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά αποκλειστικότητα, ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα και σε pdf μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegasi@emt.ihu.gr. Παρακάτω θα βρείτε ως επισύναψη σε ηλεκτρονική μορφή την Αίτηση Στέγασης(παρακαλείσθε για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων), και το «Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών Στέγασης-Σίτισης». Η αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι σε pdf μορφή. Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων ορίζεται η 16 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23.59 ή οποία θα τηρηθεί αυστηρά. Υπενθυμίζουμε ότι δεν θα αξιολογηθεί καμία αίτηση πέραν της παραπάνω προθεσμίας καθώς επίσης και αιτήσεις μη πρωτοετών φοιτητών. Αναλυτικές οδηγίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και για τον τρόπο συλλογής και κατάθεσής τους παρατίθενται στο «Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών Στέγασης-Σίτισης» το οποίο συντάχθηκε από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Όσον αφορά τη βεβαίωση σπουδών επειδή είναι πιθανόν να αργήσει η αποστολή της στους πρωτοετής φοιτητές από τις αρμόδιες γραμματείες, μπορούν οι φοιτητές να αποστείλουν την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε αρχικό στάδιο και όταν την παραλάβουν να την αποστέλλουν και αυτήν συμπληρωματικά.