ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια: «ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΠΑΕ»