Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών για την επισκευή υπηρεσιακού οχήματος στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος