Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια επίπλων γραφείου στο ΔΙΠΑΕ Σερρών