ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσιών «ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΗΣ, ΣΙΝΔΟΥ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ»