ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

Οι φοιτητές/ήτριες της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης που επιθυμούν την εισδοχή τους στη Φοιτητική Εστία της Σίνδου (Θεσσαλονίκης), θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση (επισυνάπτεται) συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη,
Τμήμα Πρωτοκόλλου (για ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)
ΤΚ. 57 400 Σίνδος

Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους να έχουν ήδη προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος για έκδοση Ακαδημαϊκης Ταυτότητας μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.