Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου στο ΔΙΠΑΕ Σερρών.