Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας ανταλλακτικών Η/Υ Εργαστηρίων Δικτύων σε ΔΙΠΑΕ Σερρών