Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ετκετών βιβλίων και barcodes στο ΔΙΠΑΕ Σερρών