Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση συστημάτων ψύξης στο ΔΙΠΑΕ Σερρών.