Η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΔΙΠΑΕ έχει ενεργοποιήσει τις συνδρομές από μια σειρά βάσεων δεδομένων για ένα έτος, προκειμένου να διευκολύνει και να ενισχύσει το διδακτικό και ερευνητικό έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οι βάσεις δεδομένων παρατίθενται ως ακολούθως:

1. JSTOR (ARTS & SCIENCES I, II, III, IV, VII Collections)

Πρόσβαση στο περιεχόμενο της ψηφιακής βιβλιοθήκης ακαδημαϊκών περιοδικών, βιβλίων και πρωτογενών πηγών.

2. WEB of SCIENCE

Πρόσβαση στο περιεχόμενο της online παγκόσμιας βάσης, η οποία παρέχει πρόσβαση σε πολλές βάσεις δεδομένων, που παρέχουν ολοκληρωμένα δεδομένα παραπομπής για πολλά διαφορετικά ακαδημαϊκά επιστημονικά πεδία.

3. WESTLAW

Πρόσβαση στο περιεχόμενο της διαδικτυακής υπηρεσίας νομικής έρευνας για δικηγόρους και νομικούς.

4. ORBIS EUROPE γνωστή και ως AMADEUS

Πρόσβαση στο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων με συγκρίσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία για δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ