Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών μετασχηματιστή στο ΔΙΠΑΕ Σερρών