Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών καθαρισμού στο ΔΙΠΑΕ Σερρών