Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αναρτώμενη δισκοσβάρνα, για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού Αγροκτήματος της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «ΕΝΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΑΝΑΡΤΟΜΕΝΗΣ ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑΣ ΤΥΠΟΥ TERRA DISC) για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού Αγροκτήματος της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», συνολικού προϋπολογισμού 12.896,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.