Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών καθαρισμού στην πανεπιστημιούπολη Κιλκίς του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.