Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια συστήματος σιδερωτηρίου στην πανεπιστημιούπολη Κιλκίς του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.