21-2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΠΑΕ»