19/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου λεβητοστασίων εγκαταστάσεων Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ΔΙΠΑΕ»