1213/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ» – «MEDITERRANEAN QUADRUPLE HELIX APPROACH TO DIGITALISATION» MED-QUAD (B_A.2.1_0088_MED-QUAD), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENI CBC MED 2014 – 2020