Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση κλιματιστικών στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης