Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δαπάνη αγοράς πλαστικών χρωμάτων στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης