Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση ηλεκτρολογικών στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης.