Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες χρωματισμών στο ΔΙΠΑΕ Σερρών.