Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών συστημάτων ψύξης θέρμανσης και ζεστού νερού στο ΔΙΠΑΕ Σερρών