ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ότι η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την παροχή ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 08/11/2021 έως την Κυριακή 21/11/2021.

Συμβουλευτείτε τα συνημμένα στην παρούσα ανακοίνωση αρχεία με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά καθώς και τις οδηγίες και την διαδικασία υποβολής.