Πρόσκληση υποβολής προσφοράςγια προμήθεια ανταλλακτικής λάμπας προβολέως στο ΔΙΠΑΕ Σερρών