Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αποκατάσταση μαρμάρων στις εγκαταστάσεις ΔΙΠΑΕ Κιλκίς