Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την κατασκευή ηλεκτρ. εγκατάστασης στην Πανεπ. Καβάλας