ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (e-books) ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ