Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φαρμάκων στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών