ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΠΑΕ