Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακατασκευή Εργαστηρίου και Επισκευές σε Κτίριο πρώην Οχημάτων στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.